Welke online marketing bureaus zijn er?

Welke online marketing bureaus feature image 01

Samenvatting Artikel

Een online marketing bureau is een bedrijf dat expertise heeft op het gebied van online marketing. Met deze expertise bouwen zij nieuwe websites op voor hun klanten en optimaliseren en onderhouden ze bestaande websites. Hierbij is het gebruikelijk dat wordt ingezet op een zo goed mogelijke online vindbaarheid, een onberispelijke techniek, een duidelijke websitestructuur, een fraai design, passende content en succesvolle conversietechnieken. Bovendien kan een online marketing bureau onder meer social media marketing, e-mailmarketing en affiliate marketing voor zijn rekening nemen.

Wanneer je een online marketing bureau zoekt om mee samen te werken, dan is het goed om te weten dat niet elk bureau dezelfde werkwijze hanteert of diensten aanbiedt. Hier zijn namelijk wel degelijk verschillen in. Daarom zetten we hieronder uiteen welke soorten online marketing bureaus er zoal te onderscheiden zijn. 

Grote allrounders

Een aanzienlijk deel van de online marketing bureaus kun je karakteriseren als groot en allround. Bij een dergelijk bureau zijn doorgaans tientallen mensen in dienst. Deze mensen zijn gelijktijdig voor talrijke verschillende klanten en hun websites bezig. Een grote allrounder zal jouw opdracht dan ook niet snel weigeren, tenzij bijvoorbeeld een directe concurrent van jou reeds klant is bij dat bureau.

Kleinere specialisten

Tegenover de grote allrounder staat de heel wat kleinere specialist. Deze neemt zeker niet elke willekeurige opdracht aan, maar kiest zijn opdrachten op een wat meer kieskeurige manier uit. Een opdracht en een werkveld moeten namelijk aansluiten op de expertise en de waarden van het bureau, zo is dan de gedachte. Bovendien kan deze wat meer kleinschalige werkwijze leiden tot meer kwaliteit.

Focus op design

De hierboven beschreven bureaus komen tegenwoordig in Nederland veel voor. Wat dat betreft zijn bureaus met een specifieke focus op één van de online marketing aspecten een stuk zeldzamer. Hieronder vallen onder andere bureaus die zich in het bijzonder richten op het design, oftewel het uiterlijk en de structuur, van een website. Bij een dergelijk bureau vormt webdesign dus de meest belangrijke (of soms zelfs de enige) factor, zelfs al dient men met het optimaliseren van het design natuurlijk ook het technische aspect in ogenschouw te blijven nemen. Het inschakelen van een webdesigner is dan ook een logische stap als je je website verder in eigen beheer hebt.

Specialisten in opwekken van vraag

De meeste online marketing bureaus – van groot tot klein – werken in feite op basis van een zekere vraag die vanuit consumenten reeds bestaat. Bestaande bedrijven proberen immers een bestaande vraag van (potentiële) klanten te beantwoorden, en wel door deze klandizie voor zich te winnen en vervolgens uiteraard zo goed mogelijk aan de vraag tegemoet te komen.

Sommige bureaus werken echter volgens een ander principe. Zij zijn er namelijk in gespecialiseerd om een bepaald verlangen op te wekken bij mensen die tot je doelgroep behoren, een verlangen dat tot op heden dus nog niet bestond bij deze mensen. Het aanboren van nieuwe potentiële klandizie kan daarmee gerealiseerd worden.

Recente blog Artikelen
Illustration purple monster 01

Internet marketing

Als consumenten op zoek zijn naar een dienst of product gebruiken ze diverse kanalen om tot een aankoop over te gaan. Vandaar dat internet marketing

Lees meer »